HÌNH THỨC THANH TOÁN

Khách hàng có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên tpcosmetics.vn để thanh toán:

  • Mã giảm giá (Gift Code)
  • Tiền mặt (Hình thức thu tiền khi giao hàng COD)
  • Chuyển khoản qua ngân hàng

CHI TIẾT CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN

Mã giảm giá (Gift Code) – Khách hàng chỉ sử dụng tối đa 1 mã cho 1 đơn hàng. Mã giảm giá phải là mã được tạo từ hệ thống quản lý của tpcosmetics.vn và còn thời hạn sử dụng.

Tiền mặt (Hình thức thu tiền khi giao hàng COD) – TP Cosmetics chỉ nhận tiền Việt Nam Đồng thật và đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chuyển khoản qua ngân hàng – Thanh toán chuyển khoản đối với các ngân hàng nội địa.